Κρήτη: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ & το ΠΕΣΥΠ

ασπαιτε

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (http://www.aspete.gr/index.php/el/):

α) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και

β) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το έτος 2017-2018.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ΕΔΩ